Menu

Až se zima zeptá

TermogramTak ji řekněte, že letos bylo léto tak dlouhé a horké, že jste byli přesvědčeni o tom, že letos žádná zima nebude. Vzniká však otázka, zdali tento argument zima přijme. Jistě správnější je ji zaskočit tím, že na ni budete připraveni. Pro běžného člověka příprava na zimu obnáší dokoupit zimní oblečení a obuv, vyměnit pneumatiky na autě a zkontrolovat stav kapalin.

Pro předsedu společenství, členy výboru a členy společenství, kterým záleží na stavu jejich bytového domu, to znamená spoustu práce. Zkusme si projít jen ty nejdůležitější povinnosti:

  • Zvnějšku i zevnitř zkontrolovat stav domu a odstranit drobné nedostatky.
  • Zkontrolovat střechu, její neporušenost, stejně jako zařízení na ní umístěná (komíny, výstupy větrání, antény, satelity, zaústění a svod dešťové vody…).
  • V případě vlastní kotelny, nebo jiného zdroje tepla a teplé vody provést jejich servis a revizi.
  • Zajistit kontrolu a vymetení komínů.
  • Zkontrolovat stav kanalizace jdoucí z domu (mechanicky a nejméně 1x za 5 let kamerou).
  • Doporučit majitelům, aby si zkontrolovali těsnění oken a balkonových dveří, včetně seřízení kování.
  • Prověřit stav chodníků a schodů vedoucích do domu. V případě, že tyto udržujete vlastními silami, nezapomeňte na posypový materiál a úklidové prostředky.
  • Ostatní činnosti vyplývající z konkrétního typu budovy a jejího stavu.

Pokud máme dům zkontrolovaný a připravený na zimu, můžeme věnovat nějaký čas získávání informací a zkušeností. Například četbou časopisu Pro náš dům č.2/2015, který vám přijde do schránek současně s pozvánkou na sympozia projektu „Jak to dělají jinde.“ Přesný rozpis sympozií a registrační formulář jsou k dispozici na www.pronasdum.cz.

Další možností, jak využít podzimní období, je uspořádání pravidelného shromáždění vlastníků. Hlavním bodem programu by mohlo být uvedení stanov společenství do souladu s požadavky občanského zákoníku. O tom, co vše je třeba zajistit, se může dozvědět na seminářích věnovaných právě změnám v novém občanském zákoníku s ohledem na společenství vlastníků. Rozpis seminářů a registrační formulář jsou opět k dispozici na www.pronasdum.cz

Takže to máme zkontrolovaný a na zimu připravený dům, máme za sebou semináře, shromáždění i nové stanovy, takže co nám ještě zbývá, teď když už končí listopad a začíná pěkně mrznout? Podívat se, jestli nám někde zbytečně neuniká teplo. Ideálním způsobem, jak tepelné úniky zjistit, je využít termovizního snímkování budovy. Na již dobře známých stránkách www.pronasdum.cz v záložce Nabízíme, naleznete Termovizní měření bytových domů včetně referenčních snímků z letošní zimy. Na snímcích uvidíte jak kvalitně provedenou práci realizační společnosti v rámci revitalizace, tak úniky tepla soklem domu, větracími mřížkami, či prostorem pod střechou pouhým okem neviditelným.

Pro ty, kteří chtějí mít úplnou jistotu, nabízíme i termovizní snímkování radiátorů. To zjistí, do jaké míry je radiátor funkční. Rozhodnutí o jeho výměně přinese čas na přípravu realizace i zajištění finančních prostředků.

Přejeme vám všem, ať máte pro paní Zimu připravenu tu nejlepší odpověď.