Menu

Radiátor jako další zdroj úspor


Proč mít radiátor v perfektním stavu? Protože jen takový zabezpečí optimální předání tepla z topného systému (zdroje) do okolního prostoru.

Výměna radiátoru úzce souvisí s komplexní revitalizací domu. Mezi první aktivity patří zateplení obvodových plášťů a oprava střechy s jejím současným zateplením. Tyto aktivity vedou k výraznému snížení celkových tepelných ztrát domu. Této změně by měla odpovídat i změna systému vytápění a to minimálně v přeregulování celé otopné soustavy. Původní článkové radiátory byly dimenzovány na tepelné ztráty v době výstavby. Tyto články se hlavně vyznačují svým velkým objemem topného media, které je až třikrát větší než u radiátorů deskových. Tento objem má velkou tepelnou setrvačnost a díky ní velmi pomalu reaguje na potřebné změny. Díky tomu mnohdy musíme zbytečně větrat a tím neúmyslně zvyšujeme únik tepla.

Dalším nedostatkem a zdrojem úspor tepla je rozložení teplot v prostoru vytápěné místnosti.
Původní litinové radiátory, jsou správně umístěny pod okny. Ve většině případů, však nevykryjí celou šíři okna. Právě v oblastech okna, pod kterými není otopné těleso, dochází v zimním období ke vzniku studených padavých proudů,  které způsobují pocit „zimy od nohou“. Tento pocit odstraňujeme zbytečným přetápěním prostoru.

Moderní radiátory KORADO umožňují jednoduše nahradit starý článkový radiátor novým deskovým tak, aby délka radiátoru odpovídala celé šířce okna. Díky širokému typovému a rozměrovému sortimentu moderních deskových těles lze zvolit nový radiátor v požadované délce a zároveň jeho výkon bude odpovídat starému radiátoru. Dojde tak k lepšímu rozložení teplot od podlahy směrem ke stropu, jak je vidět na následujících obrázcích.

infra snímek se starým radiátorem infra snímek s deskovým radiátorem

 

Toto rozložení teplot umožňuje snížení teploty, na kterou místnost vytápíme. Získáme tak vyšší tepelnou pohodu při nižší spotřebě tepelné energie. Rovnoměrné rozložení navíc snižuje možnost vzniku kondenzace na obvodových stěnách místnosti, a tím minimalizuje potenciální vznik plísní.

Výběr radiátoru je velmi jednoduchý. Potřebujeme znát rozměry a následně počet žeber radiátoru, který bude nahrazen. V následující tabulce jednoduše nalezneme stávající radiátor a k němu odpovídající radiátory deskové.

Pokud si nejsme jisti, není nic jednoduššího, než obrátit se na některého našeho specialistu, případně společnost, která v místě vašeho domu provádí vlastní montáž. S výběrem nám pomůže naše internetová prezentace, kterou naleznete na www.korado.cz. Na této stránce si můžeme vybrat i barvu radiátoru, protože již dávno neplatí, že radiátor je pouze bílý.

Deskové otopné těleso pro rekonstrukce

Model RADIK KLASIK - R je deskové otopné těleso v provedení KLASIK upravené pro rychlou náhradu článkových litinových nebo ocelových radiátorů s připojovací roztečí 500 mm. Výška H = 554 mm zaručuje jeho bezproblémovou montáž na místo starého radiátoru.

Umožňuje levé nebo pravé boční připojení na rozvod otopné soustavy a konstrukcí je určeno pro otopné soustavy s nuceným nebo samotížným oběhem. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařena šest příchytek.
Široký typový sortiment RADIK KLASIK - R umožňuje vždy vybrat tu nejvhodnější adekvátní délku.